Melepaskan

Bila kamu bergayut pada hidupmu, kamu akan kehilangan hidupmu, tetapi bila kamu menyerahkan hidupmu, kamu akan mendapatkannya.

Untuk sepenuhnya menyambut semua yang Allah dambakan bagi kita dan berikan kepada kita, kita harus sepenuhnya melepaskan genggaman kita pada apa pun yang kita gayuti. Roy Lessin

Seijin Roy Lessin dan DaySpring, Meet Me In The Meadow

Leaf2Small

 

Di Dalam Tangan-Nya

Sebab Engkau, ya Allah, hingga kini telah membuatku bersuka oleh karya-karya-Mu; atas perbuatan-perbuatan tangan-Mu aku berkidung penuh suka cita.

Keputusan terbaik yang pernah kamu ambil adalah meletakkan hidupmu di dalam tangan Dia yang membuat kamu—tangan yang telah mengerjakan dengan TRAMPIL; tangan yang telah menuntun dengan HIKMAT; tangan yang membentuk dengan TUJUAN; tangan yang mencipta dengan KASIH.
Tangan Allah lebih mampu daripada seorang ahli bedah yang hebat;
Lebih berbelaskasihan daripada seorang perawat yang peduli;
Lebih persis daripada seorang pemotong berlian yang teliti;
Lebih kreatif daripada seorang pengrajin yang ahli;
Lebih tangguh daripada seorang gagah berani yang andal;
Lebih dapat diandalkan daripada jabat erat orang jujur;
Lebih meyakinkan daripada pelukan seorang ibu.
Hidupmu ada di dalam tangan-Nya!

Seijin Roy Lessin dan DaySpring, Meet Me In The Meadow, 11.02.2011

DOA UNTUK HARI INI

Ya Allah, melalui wajahku kiranya terang-Mu dipancarkan;

Melalui suaraku kiranya pujian-Mu diperdengarkan;

Melalui kedua tanganku kiranya karya-Mu diteruskan;

Melalui hidupku kiranya anugerah-Mu dicurahkan;

Melalui hatiku kiranya kasih-Mu dikenalkan.

Kini kiranya Allah damai sejahtera … melengkapimu untuk setiap pekerjaan baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalammu apa yang berkenan di hadapan-Nya, bagi-Nya keagungan selamanya… . Amin.

Seijin Roy Lessin dan DaySpring, Meet Me In The Meadow, 27.09.2010