Di Dalam Tangan-Nya

Sebab Engkau, ya Allah, hingga kini telah membuatku bersuka oleh karya-karya-Mu; atas perbuatan-perbuatan tangan-Mu aku berkidung penuh suka cita.

Keputusan terbaik yang pernah kamu ambil adalah meletakkan hidupmu di dalam tangan Dia yang membuat kamu—tangan yang telah mengerjakan dengan TRAMPIL; tangan yang telah menuntun dengan HIKMAT; tangan yang membentuk dengan TUJUAN; tangan yang mencipta dengan KASIH.
Tangan Allah lebih mampu daripada seorang ahli bedah yang hebat;
Lebih berbelaskasihan daripada seorang perawat yang peduli;
Lebih persis daripada seorang pemotong berlian yang teliti;
Lebih kreatif daripada seorang pengrajin yang ahli;
Lebih tangguh daripada seorang gagah berani yang andal;
Lebih dapat diandalkan daripada jabat erat orang jujur;
Lebih meyakinkan daripada pelukan seorang ibu.
Hidupmu ada di dalam tangan-Nya!

Seijin Roy Lessin dan DaySpring, Meet Me In The Meadow, 11.02.2011